הנשיא אלאסד הוציא צוו תחוקתי בדבר הענקת חנינה כללית