משרד החינוך הקצה 28 בתי ספר למקרי חירום במסגרת צעדי המנע נגד התפשטות נגיף קורונה