קריאות לדחית אולמפיאדת טוקיו 2020  על רקע התפשטות קורונה

וושינגטון- סאנא

ההתאחדות האמריקנית למשחקי הכוח קראה לדחיית אולמפיאדת טוקיו 2020  על רקע התפשטות נגיף קורונה במדינות העולם.

יש לציין כי התאחדות השחיה האמרינקית קראה גם כן לדחיית משחקי האולמפידה בסקטור השחיה.