מבזקים

מסע חיטוי באמצעות המשאיות ברחובות ובשכונות דמשק