הנשיא אל-אסד הוציא צוו נשיאותי לדחות הבחירות לחברי מועצת העם עד 20 במאי הבא

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא היום הצוו הנשיאותי מספר 86 לשנת 2020 לפיו יודחו הבחירות למועצת העם עד יום רביעי ב-20 מאי 2020, וזאת ברקע ההליכים שבהם נוקטת המדינה כדי להתמודד עם נגיף הקורונה.

יש לציין כי הנשיא מר בשאר אל-אסד כבר הוציא ב-3 לחודש השוטף את הצוו מספר 76 לשנת 2020 שלפיו נקבע מועד קיומן של הבחירות למועצת העם ביום שיני 2020/4/13.