מבזקים

לברוב קורא להפסיק את יצוא הדימוקרטיה

מוסקובא-סאנא

שר החוץ הרוסי סירגי לברוב קרא להפסיק את מדיניות /יצוא הדימוקרטיה/ לשנות את המשטרים מבחוץ ולהכשיר מה שמכונה /המהפיכות הצבועות /.

לברור הוסיף : יש להפסיק את המכניזם של הלחץ החצוני שאינו לוקיח בחשבון את המסורת והפרטים הלאומיים של המדינות משום שדבר זה מהווה גורם לערעור היציבות. הוא הדגיש את הצורך לעקוף את “המסלול השלילי” הזה.

לפי ההערכה הרוסית ,יש שנוי בשלבי ההסטוריה ויש תהליך נמשך של התהוות סדר עולמי חדש דימוקרטי ביותר עם צדק ופלורלזים –הוסיף לברוב וציין שהתהליך הזה נתקל בקושי בגלל יצירת משברים חדשים לפני ישוב מחלקות קודמות.