הפטריארך יאזג’י קורא להגיע לפתרון מדיני בסוריה

ניו-יורק – סאנא

הפטריארך של אנטאקיה ושאר ארצות המזרח של העדה הנוצרית הרומית הארת’יזוקסית יוחנן העשירי יאזג’י קרא להגיע לפתרון מדיני למשבר הסורי , והצביע על כך כי מה שמתרחש בסוריה אינו דומה להגיונם של אזרחיה או לאידיאולוגיה שלפיה חונכו הסורים .

במסיבת עתונאים שכינס במטה האו”ם אחרי פגישותיו עם סגן המזכ”ל של האו”ם ג’אן אליאסון ועם כמה פקידים של האו”ם שהאחרונה בהן היתה פגישה עם שגריר רוסיה באו”ם ויטאלי צ’ורקין , אמר הפטריארך יאזג’י שהוא שמע בפגישותיו עם פקידי האו”ם הבטחות שיעזרו להגיע לפתרון למשבר של סוריה .

הפטריארך הביע תקווה שההבטחות יהיו מלוות במעשים . יאזג’י שאל מאין משיג ארגון דאעש הטירורסטי את הכסף ואת הנשק ? ומי עומד מאחורי ארגון הטירור הקיצוני הזה שביום מן הימים הוא יפנה את הנשק שלו נגד מפעיליו עצמם ? .

הפטריארך הדגיש כי האסלאם האמיתי מסרב את ההתנהגות של הארגונים הקצוניים והטירורסטיים וכי הנוצרים והמוסלמים מהווים ביחד משפחה רוחנית אחת באזור המזרח .