ברי : יש לי הוכחות המגנות את ישראל ומדגישות שהיא גונבת את הגז של לבנון

בירות – סאנא

יושב ראש בית הנבחרים הלבנוני נביה ברי הדגיש שיש בידיו הוכחות וניתונים המוקיעים את ישראל ומדגישים שהיא גונבת כמויות של גז לבנוני דרך צינור המונח במים הטריטוריליים של לבנון הגובלים עם פלסטין הכבושה .

בהצהרה שהעניק לעיתון אל-ספיר ופורסמה היום ציין ברי שהוא יחשוף את כול הניתונים הנמצאים בידו בקרוב , ובעיקר בהתחלתה של השנה החדשה , ובהצהרתו הדגיש ברי כי אי אפשר לעבור על מעשה כזה ולא ניתן לקבל שישראל תמשיך בתוקפנות שלה נגד רבונות לבנון והאוצרות הלאומיים שלה מבלי לפעול נגדה .

ברי הבהיר כי הוא יציג את הנושא הזה בתחילת השנה הבאה וילחץ על הממשלה כדי לשים אותו בראש סולם העדיפויות שלה .

ברי תוהה מדוע לא השלימה הוודעה הממשלתית המטפלת בשאלת הנפט , את העבודות שלה . והדגיש כי מתקימים מגעים בין יוון קפריסין והישות הישראלית בענין ההשקעות בנפט על חשבון האחרים .

ובנוסף לכך אמר ברי שהוא קבל מדע ממקורות עולמיים יודעי דבר על כך שישראל מתחילה לגנוב את הגז הלבנוני מהמים הטריטוריליים של לבנון.