משרד החוץ הפלסטיני מחדש את גינויו לפשעי הכיבוש הממשיכים הלאה נגד הפלסטינים

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני גינה מחדש את המשך הכיבוש בפשעיו נגד הפלסטינים, והדגיש כי שתיקת הקהילה הבינלאומית מעודדת את הכיבוש להרחיק לכת בהפרותיו וביצוע תוכניות הקולוניאלסטיות שלו.

משרד החוץ הפלסטיני הבהיר היום בהודעה משלו שסוכנות וופא ציטטה כי פריצת כוחות הכיבוש לעיירה אלעיסוויה במזרח אלקודס הכבושה אתמול והתקיפה הביריונית נגד הפלסטינים, דבר שגרם לפגיעתו של הילד מאלך עיסה בן-8 שנים בכדור בעינו השמאלית, זה מהווה הסלמה חמורה וזילזור בעיקרונות זכויות האדם.