מצלמה של סאנא בעיירה חריתאן בפרבר חלב הצפוני מתעדת את שיבתן של כמה משפחות לעיירה בעקבות הבסת הטרור ממנה