מבזקים

תוכנית חדשה לכיבוש להקמת 9000 יחידות התנחלות באלקודס הכבושה

אלקודס הכבושה – סאנא

שלטונות הכיבוש הישראלי הודיעו היום על תוכנית התנחלותית חדשה להקמת תשעת אלפים יחידות התנחלות בעיירה קלנדייה שבצפון עיר אלקודס הכבושה.

סוכנות מעאן דיווחה כי התוכנית החדשה שואפת להקים את תשעת אלפים יחידות התנחלות חדשות בשטח של 1200 דונמים מאדמות הפלסטינים בעיירה.