הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל את פני חברי משלחת מועצת השורה האיראנית בראשותו של עלי לאריג’אני