שמחת האזרחים בעיר חלאב בניצחונות הצבא הערבי הסורי ושחרור הכפרים והעיירות בפריפריה הדרום– מערבית וצפון –מערבית של חלאב