משרד החוץ הפלסטיני קורא להתערבות בינ”ל כדי להפסיק ממוש עסקת המאה

אלקודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא להתערבות בינ”ל דחופה כדי להפסיק ביצוע המזמה האמריקנית-ישראלית המכונה עסקת המאה, הקולעת לחיסול השאלה הפלסטינית.

משרד החוץ הפלסטיני הבהיר בהודעה שפרסם היום כי שלטונות הכיבוש הסלימו את בצוע תוכניותיהם הקולונילסטיות על חשבון השטחים הפלסטיניים, על ידי בצוע סעיפי העסקה, וציין כי על הקהילה הבינ”ל לנקוט בעמדה רצינית משום שאין תועלת למתכונות העמומות והנטרליות לגבי מזמה מסוכנת זו, כדי להפסיק את המהפך האמריקאי נגד החוק והלגטימיות הבינ”ל, והן מעודדות את שלטונות הכיבוש להרחיק לכת בישום עסקה מתועבת זו.