המצלמה של סאנא מלווה יחידות הצבא בסריקת מנהרות ובצורים לטרוריסטים באזור דהרת עבד רבו מערבית לחאלב

חאלב – סאנא

בעקבות שחרור הכפרים והעיירות בפרבר חאלב הדרומי-מערבי עד הפרבר הצפוני-מערבי, יחידות הצבא פתחו בסריקת האזורים המשוחררים מהמוקשים והמטענים שהטמינו הטרוריסטים, והמנהרות והבצורים של הטרוריסטים.

המצלמה של סאנא לוותה את יחידות הצבא במהלך סריקת העמדות והמנהרות של הטרוריסטים באזור דהרת עבד רבו והכביש המערבי במערב עיר חאלב, בעקבות שחרורם מידי הטרוריסטים.