הצבא ממשיך בהתקדמותו בפרבר חאלב המערבי ומשחרר את הכפרים בסרטון חור וענג’ארה מידי הטרור

חאלב – סאנא

יחידות הצבא הערבי הסורי הרחיבו את פעולותיהן הצבאיות נגד ארגוני הטרור בפרבר חאלב המערבי ושחררו את הכפרים בסרטון, חור וענג’ארה לאחר שגרמו לטרוריסטים אבידות והפסדים כבדים.

כתב סאנא בחאלב מסר כי יחידות הצבא ממשיכות ברדיפת שארית הטרוריסטים בצירי הפעולות הצבאיות בפרבר חאלב המערבי והצפוני-מערבי והשיגו התקדמות נוספת לאחר שהשתלטו על הכפרים בסרטון, חור וענג’ארה בפרבר חאלב המערבי.

הכתב הבהיר כי היחידות המתקדמות הפגיזו בארטליריה וברקטות את שארית הטרורסטים בעומק אזורי פריסתם בפרבר המערבי והצפוני מערבי, והשיגו פגיעות ישירות בשרותיהם והשמידו עמדות שייכות להם.