מבזקים

המטכ”ל : יחידות הצבא שחררו כמה כפרים ועיירות בפריבריה הדרומית של אידליב מהטרוריסטים

 דמשק- סאנא

המטכ”ל הודיע כי יחידות הצבא הערבי הסורי הפועלות בפריבריה הדרומית של מחוז אידליב ממשיכות במבצעים הצבאיים שלהן כדי לשים קץ לפשעי הארגונים הטרוריסטים שממשיכים לתקוף את האזרחים והאזורים השלווים, בנוסף לנקודות הצבא ברקטות ובמכוניות תופת.

בהודעה של המטכ”ל נאמר כי בימים האחרונים יחידות הצבא עלה בידן לחסל כמה מוקדי טרור ולשחרר כמה עיירות וכפרים בפריבריה הדרומית של מחוז אידליב.

בהודעת המטכ”ל נאמר עוד כי יחידות הצבא הערבי הסורי שחררו כמה כפרים ועיירות בפריבריה הדרומית של אידליב מהטרוריסטים מחובתן התחוקתית, הלאומית והמסורתית כדי לשמור על חי האזרחים ולחסל את הטרוריטסים בכל מקום בו נמצאים.