פעילות כלכלית אזרחית בחומס כדי לעמוד מול הסגר הכלכלי המוטל על סוריה