הבטרייארך יאזג’י פנה לתומכי הטירור בסוריה ובאזור : “להניח לעמים לחיות”

ניו-יורק – סאנא

הבטרייארך יוחנן יאזג’י פנה לתומכי הטירור בסוריה ובאזור : “להניח לעמים לחיות”.

הוא הדגיש בקריאתו לתומכי הטירור נא להניח לסוריה , לעיראק , ללבנון ולפלסטינה לחיות בשלום.

הוא ציין כי הילדים במדינות אלו נהרגים בפצצות שבאו מחוץ לתחומי מדינות אלו.

הבטרייארך יאזג’י גנה את השתיקה של הקהילה הבינלאומית כלפי תיק שני הבישופים שנחטפו מעיר חלב על ידי אנשי הקבוצות הטירורסטיות שם למראה עיני העולם כולו.