שיחות סוריות-איראניות לשיתוף פעולה בשקום בתי הספר, הדפסת ספרים ופתוח החנוך המקצועי והטכני

דמשק – סאנא

ישיבת שיחות סוריות-איראניות התקיימה היום במעון משרד החנוך, בראשותם של שר החנוך הסורי עמאד אל-עזב ושר החנוך והתרבות האיראני מוחסן חאג’י מרזאאי, אשר התמקדה בדרכים לקדום שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן בתחום החנוך ובעקר שיקום בתי הספר, הדפסת ספרים ופתוח החנוך המקצועי והטכני.

השר אל-עזב ציין במהלך השיחות כי בקורה של המשלחת האיראנית באה במסגרת השלמת חלופי המומחיות והמדעים בין שתי הארצות, וציין כי שני הצדדים הגיעו להסכמה על הקווים הכלליים לחתימת הסכמים ומזכרי הבנות לקדום שיטות החנוך והלימודים, על ידי חלופי מומחיות ובקורי גומלין בין שתי הארצות.

מרזאאי מצדו אמר כי ארצו מוכנה להעמיד את כל יכולותיה ברשות סוריה בתחום הדפסת הספרים הקשורים להכשרת מורים, ולתרום בשיקום בתי הספר על כל ענפיהם, וציין את חשיבות בקורי הגומלין בין שני הצדדים לטובתם של שני העמים.