פגישה לנציגי הארגונים הבינ”ל העובדים בסוריה התקיימה בבנק המרכזי

דמשק – סאנא

המשתתפים בפגישה שהתקיימה היום בבנק סוריה המרכזי שכללה את נציגי הארגונים הבינ”ל העובדים בסוריה, הדגישו את חשיבות שיתוף הפעולה עם הבנק כדי לחזק את תוכניות ופרויקטי ארגונים אלו הנועדים להגיש גיבוי ועזרה אינושיים לתושבים הסורים.

בהודעה שפרסם הבנק המרכזי אמר נגיד הבנק ד”ר חאזם קרפול כי הבנק המרכזי מוכן לתאום ישיר ורצוף עם המתאם של פעיליות האו”ם לענינים אינושיים בסוריה, והדוק ערוצי המגע עם הארגונים הבינ”ל כדי להסיר את כל המכשולים שבפני הקשרים עם מגזר הבנקים במסגרת ממוש תוכניות ופרויקטי הגיבוי והעזרה האינושיים וקדומם.

מתאם פעילות האו”ם לענינים אינושיים בסוריה עומראן רדא הודה ליוזמתו של הבנק המרכזי לכינוס פגישה זו ולמכנזם התאום המוצע, ואמר כי כל הארגונים הבינ”ל מוכנים לשתף פעולה עם הבנק המרכזי כדי להביא להצלחת תוכניות ופרויקטי הגיבוי והעזרה האינושיים בסוריה.