הנשיא אל-אסד הוציא צוו שמכביד את העונש נגד המשתמשים במטביע זר במקום הלירה הסורית כאמצעי לתשלומים או בעסקים מסחריים על כל מיניהם