הצבא הערבי הסורי חסל מספר גדול מה טירורסטים בדרעא ודיר אל-זור

מחוזות – סאנא

כוחות הצבא הערבי הסורי תקפו רכוזי הטירורסטים בכמה אזורים וחסלו מספר גדול מהם והשמידה כמה מחסני תחמושת וכלי נשק , ופרבריה של דמשק השמידו כוחות הצבא הערבי הסורי קני הארגונים הטירורסטים והרגו כמה מהם בחוות אל-ג’וטה אל-שרקיה ובעיר דרעא .

מקור צבאי אמר לסוכנות /סאנא/ כי יחידות הצבא הערבי הסורי המשיכו בפעולתיה להשתליט על עיירת אל-שיך מסכין , והרגו כמה טירורסטים בכרים .

וכמוכן השמידו הכוחות הסוריים מחסני תחמושת בעיר בוצרה אל-שאם , גם תקבו יחידות הצבא הערבי הסורי רכוזה הטירורסטים בעיר דיר אל-זור והשתלטו על כלי רכב כבדים וכלי נשק של הטירורסטים .