מבזקים

ועידה בינלאומית בדמשק ללחימה בטירור ובקצוניות