בחסותו של הנשיא אל-אסד חגיגה מרכזית לציון 50 שנה ליסודה של התאחדות הסופרים הערבים .. אל-עטאר אנחנו רוצים ספרות לאומית בת-ערבית וברוגרוסיבית שמיצגת את המוסגים העליונים

דמשק – סאנא

בחסותו של הנשיא מר בשאר אל-אסד התקיימה היום בספרית אל-אסד הלאומית חגיגה מרכזית להתאחדות הסופרים הערבים, לרגל ציון 50 שנה לייסודה.

סגן הנשיא ד”ר נג’אח אל-עטאר נשאה בחגיגה נאום בו חזרה ליום שבו דרש ממנה המנהיג המיסד המנוח חאפז אל-אסד, אז היתה שרה להשכלה, כדי להשגיח על בניית מטה להתאחדות הסופרים כדי להיות מטה לסופרים שבו ימלאו את תפקידם להיות שליחים לאומה הערבית.

אל-עטאר הוסיפה אנחנו רוצים שהספרות שלנו תיצג את המוסגים העליונים, ושתהיינה ספרות לאומית בת-ערבית, ברוגרוסיבית ואינושית כדי להשיג את ההתקדמות באומה הערבית לקראת החזקת מעמד ודבקות באומה הערבית.

ד”ר אל-עטאר אמרה כי העם הסורי ידע פולשים רבים שפלשו להארץ, ולאחר מכן הם יצאו ממנה, משום שהארץ היא שלנו, ומשום שהמאבק והגבורה הם מהמסורת שלנו, שבאמצעותה אנחנו מאתגרים את כל אויב שרוצה לכבוש את ארצינו.

אל-עטאר העלתה על נס את גבורתם של לוחמי הצבא הערבי הסורי בהגנתם ובהקרבתם במסירות נפש בפני כל תוקפנות.

סגן הנשיא אל-עטאר הצדיעה לנשיא מר בשאר אל-אסד בשמה ובשם המשתתפים בחגיגה, והביעה את הערכתה לעקרונותיו וגבורתו ואימונו בעמו וצבאו.