מזכ”ל חזית המאבק העממי הפלסטיני: יש צורך להסכמה על תוכנית מדינית מאוחדת לשמירת השאלה הפלסטינית

פרבר דמשק – סאנא

לרגל ציון יום ההזדהות עם העם הפלסטיני וזכרון ה-32 לאנתיפאדה של ילדי האבנים, קואליציה הכוחות הפלסטיניים הקימה היום סימפוזיון מדיני במעמדו של מזכ”ל חזית המאבק העממי הפלסטיני ח’אלד עבד אל-מג’יד, במחנה ג’רמאנה בפרבר דמשק.

עבד אל-מג’יד הדגיש את הצורך לגיוס כוחות העם הפלסטיני ולעשות להשקת אנתיפאדה עממית ולחיזוק הקשרים עם ציר ההתנגדות, וקרא לכוחות ולפלגים הפלסטיניים לשאת באחריותם ולהגיע להסכמה על תוכנית מדינית וחזון אסטרטיגי מאוחד כדי לחדש את תהליך המאבק הלאומי ולהגן על השאלה הפלסטינית מפני הסכנות המאימות עליה בשלב הבא.

עבד אל-מג’יד ציין את עמדותיהם הקבועות של בני הגולן הסורי הכבוש המתנגדים בצורה מוחלטת להחלטה הציונית בקשר לספוח הגולן, ולכל הליכיו, והדגשתם כי הגולן הוא חלק בלתי נפרד משטחי סוריה.

עבד אל-מג’יד הדגיש כי הליכי הכיבוש בגולן ובפלסטין בנוסף לעיסקת המאה נדונים לכשלון.