חגיגה המונית בעיירת בקרס בפרבר דיר א-זור המזרחי לרגל חזרתם של מאות תושבים לכפריהם בפרבר