באזימן: מפלגת האלטרנטיבה למען גרמניה העלתה יוזמות בפרלמנט הגרמני להחזרת היחסים הדפלומטיים עם סוריה

דמשק – סאנא

יו”ר קבוצת המגעים המיוחדת עם סוריה בפרלמנט הגרמני פראנק באזימן הדגיש כי למפלגת האלטרנטיבה למען גרמניה ולנציגיה בפרלמנט חזון ברור לשיתוף פעולה עם סוריה והם מתענינים במצב בשטחיה ובהחזרת הביטחון והיציבות למדינה.

באזימן אמר לכתב סאנא במהלך בקור שעשתה המשלחת הפרלמנטית הגרמנית היום במוזיאון הלאומי בדמשק כי מפלגת האלטרנטיבה למען גרמניה העלתה מספר יוזמות קשורות לסוריה בתוך הפרלמנט הגרמני, בהן החזרת היחסים הדפלומטיים עמה והסרת ההליכים הכלכליים הכפיתיים המוטלים עליה.