עשראו’י קראה לקהילה הבינ”ל להתערב מייד כדי לשחרר את כל האסירים ממעצרי הכיבוש

אל-קודס הכבושה – סאנא

חברת הוועד הפועל של אש”ף חנאן עשראו’י קראה לקהילה הבינ”ל ולמוסדות זכויות האדם הבינ”ל להתערב מייד כדי לשחרר את האסיר הפלסטיני החולה סאמי אבו דיאק בנוסף לכל האסירים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי.

עשראו’י הבהירה בהודעה שפרסמה היום כי המשך הפשעים והפרות זכויותיהם של האסירים השמורות בחוק הבינ”ל והחלטות הבינ”ל על ידי שלטונות הכיבוש כולל בכך ההזנחה הרפואית הזדונית מהווה ראיה לסכנה המאיימת על האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש.

אל-עשראו’י ציינה כי יש 700 אסירים פלסטינים הסובלים ממחלות שונות, בהם 200 אסירים סובלים ממחלות ממאירות ועשרה נוספים לפחות לוקים בסרטן.