הנשיא אל-אסד מקבל את כתבי האמנתם של שגרירי אינדוניסיה ודרום אפריקה ליד סוריה