מבזקים

הנשיא אלאסד משתתף בחגיגיה הדתית לציון הולדתו של הנביא מוחמד במסגד אלמורבט בדמשק