מבזקים

מקורות מקורבים לאו”ם: אמוץ סדר היום של ישיבת הוועדה המצומצמת שהציעה המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית

ז’נבה – סאנא

מקורות מקורבים לאו”ם הדגישו כי במושב הנוכחי של פעילות הוועדה המצומצמת אומץ סדר היום שהציעה המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית תחת כותרת בדיקת הרעיונות וההצעות שהוגשו בוועדה המורחבת כדי לקבוע את העקרונות הנכונים כדי להיות עקרונות חוקתיים.

המקורות הוסיפו כי המשלחת של הצד האחר לא העלתה שום הצעה בקשר לסדר היום, דבר שמנוגד לשיטת ההתנהגות ולהליכים הראשוניים של יושבי הראש המשתתפים.

המקורות הבהירו כי היום לא תתקיים שום ישיבה אחרת כדי לאפשר לחברי הוועדה לחזור לנאומים שהועלו במהלך פעילות הוועדה המורחבת.