מבזקים

הגופים המעונינים בדבר תפסו כמויות גדולות של אמצעי לחימה ותחמושת בשרידי הטרוריסטים באזור הדרום