הנשיא אסד ביקר בקווים הקדמיים בפריפריה של אידליב שם נועד עם החיילים המתמקמים שם