הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל את פני שליחו של הנשיא הרוסי אלקסנדר לאברנטייב והמשלחת הנלווית אליו