מבזקים

הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל את פני היועץ לביטחון לאומי בעיראק פאלח אלפיאד