תמונות מהתוקפנות הטורקית נגד העיירות הסוריות סמוך לגבול הסורי טורקי