משרד החוץ הפלסטיני: הריסת בתי הפלסטינים פשע מלחמה

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש מחדש כי הפרות שלטונות הכיבוש הישראלי הממושכות בקרב בני העם הפלסטיני כולל בכך הריסת בתיהם ומתקניהם, נחשבות לפשע מלחמה, והשתיקה של החברה הבינ”ל מעודדת את הכיבוש הזה לבצע עוד פשעים והפרות נגד הסכמי ג’נבה והחוקים הן הבינ”ל והן ההומניטרי.

המשרד דרש מהחברה הבינ”ל שלא לשבת בחיבוק ידים ולהפעיל לחץ על שלטונות הכיבוש כדי להפסיק את ההפרות בקרב הפלסטינים.