מהגר סורי החזיר למוזיאון הלאומי בדמשק לוח פסיפס ארכיאולוגי