כוכב השיר הצרפתי סטיפאן סינשאל אמר לכתב סאנא כי סוריה לוחמת בטרור במקום העולם כולו