דוח באו”ם ממליץ להחרים את מיכליות הנפט של דאעש

האו”ם-סאנא

חברי מועצת הביטחון של האו”ם דנים בדוח האו”ם שממליץ להחרים את כל מיכיליות הנפט היוצאות ונכנסות לאיזורים בשליטת ארגון הטירור דאעש. בסוריה ובעיראק וזאת במטרה לייבש את מקורות ממונו של הארגון ממכירת הנפט.

סוכנות הידיעות הצרפתית מסרה כי דוח שהכין צוות האו”ם הממונה על הארגונים הקיצוניים ממליץ גם כן להטיל סנקציות על הטיסות האזרחיות לאיזורים שבשליטת דאעש.

יש לציין כי טורקיה מהווה איזור מעבר לייצוא הנפט של דאעש בדוח צוין עוד כי הטלת הסנקציות לא ימנעו באופן מוחלט את פעולות הברחת הנפט על ידי דאעש.

יש לציין כי צוות האו”ם ממליץ שמועצת הביטחון תדרוש מכל המדינות החברות באו”ם שגובלות את האיזורים שבשליטת הטרורסטים לפעול מייד ולהחרים את כל מיכליות הנפט היוצאות ונכנסות לאיזור שבשליטת דאעש בנוסף לכך לאסור הסחר בממצאים הארכיאולוגיים שמוברחים מסוריה ומיעראק.