בהשתתפות סורית.. נפתחו עבודות וועידת המועצה הדתית של המוסלמים ברוסיה