הנשיא אל-אסד אמר למשלחת פרלמנטרית ומדינית איטלקית: עמדתן של רוב המדינות האירופיות בקשר לאירועים בסוריה לא היתה רלוונטית

דמשק – סאנא

 הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל היום פני משלחת איטלקית שכוללת צירים ומדינאים בראשותו של סנטור פאולו רומאני.

הפגישה עסקה בהתפתחויות בסוריה, וחברי המשלחת העלו במהלכה שאלות בקשר למצב בשטח, למסלול המדיני ולשיקום.

הנשיא אל-אסד ציין לקיומן של כמה התפתחויות חויביות למרות שהמדינות שליבו את המלחמה ובראשן טורקיה וארה”ב וכליהן, עדין ממשיכות במדיניותן הזו, והן מערימות מכשולים בפני חיסולם המלא של הטרוריסטים, והשגת התקדמות במישור המדיני בנוסף למניעתם של הסורים מלחזור לארצם.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי עמדתן של רוב מדינות המערב בקשר למה שקרה בסוריה לא היתה לה מראשית כל קשר למציאות, והן המשיכו בשלהן למרות השנויים הגדולים שחזו שנות המלחמה, והן המשיכו להתנהל לפי מדיניות השגת אינטרסי אמריקה ושדוליה במקום לעבוד להשיג את האינטרסין שלהן.

חברי המשלחת מצדם הדגישו כי הספור הבלתי מציאותי ששווקו כלי התקשורת כדי לשדר מה שקורה בסוריה מראשית המלחמה החל לאבד את השפעתו על דעת הקהל האירופית הדרגתית, ודבר זה מכריח את הממשלות האירופיות לנהל מדיניות שונה הנשענת על המציאות ולא רק על מה שמשדרים כלי התקשורת.

ובהקשר זה יו”ר מועצת העם חמודה סבאע’ נפגש עם המשלחת האיטלקית והדגיש כי ניצחון סוריה על הטרור דחף את אויביה לכתר אותה כלכלית, אך עם זאת עלה בידה לסכל את כל המזימות.

סבאע’ ציין את חשיבות בקורה של המשלחת האיטלקית כדי לראות את מה שקורה בסוריה, כדי לשדר את האמת לדעת הקהל האירופית, בצל העמעום וההטעיה התקשורתית של כלי התקשורת המערביים.