מבזקים

זעיתר וקאו’ק: חשיבות ההתנגדות בעימות עם התוכניות העוינות באזור

ביירות – סאנא

חבר המועצה המרכזית של חזבאללה השייך נביל קאווק הדגיש כי התוכנית האמריקנית –ישראלית הטרוריסטים שתקפה את האזור סוכלה אחרי הבסתה בסוריה, בעיראק, בלבנון ובתימן.

קאווק אמר בנאום שנשא היום כי האזור נכנס אחרי התקפות צבא תימן נגד מתקני אראמקו השייכים למשטר הסעודי ,במשוואות חדשות אינן באינטרסים של ארצות הברית וכלי השרת שלה באזור.

קאווק ציין כי ההתנגדות הלבנונית הדגישה את המשך תקיפת המזלייטים של הכיבוש הישראלי למרות הסנקציות האמריקניות ,האיומים והלחצים נגדה.

זעיתר: ההתנגדות היא הדרך לעמוד בפני האוייב הישראלי

הציר הלבנוני והשר לשעבר ע’אזי זעיתר הדגיש כי ההתנגדות היא הדרך המרכזית לעמוד בפני האוייב הישראלי ושאיפות ההתפשטות שלו.

זעיתר אמר לכתב סאנא בבירות כי החלטת מועצת הבטחון 425 קוראת לנסיגתה של ישראל מכל שטחי לבנון ללא כל תני, וכי מזכותם של הלבנונים להתנגד לכיבוש זה כאשר הוא נמנע מלבציע את החלטות הבינ”ל.

זעיתר ציין כי האוייב הישראלי מפיר בהתמדה את ריבונות לבנון בים ובאוויר בנגוד להחלטה 1901 והדגיש כי הדרך להחלץ מתוקפנות זו אפשרית רק על ידי ההתנגדות.