מתנחלים ישראליים פורצים לעיירה תרמסעיא צפונית לרמאללה וגורפים אדמות חקלאיות

אלקודס – סאנא

מתנחלים ישראליים פרצו היום לתוך העיירה תרמסעיא צפונית לרמאללה שבגדה המערבית ,וגרפו אדמות חקלאיות במטרה להשתלט עליהן כדי להרחיב התנחלות ממוקמת על אדמות הפלסטינים באזור.

סוכנות ו’פא על פי ראש עירית תרמסעיא רפעת לאפי שאמר כי המתנחלים פרצו לעיירה באבטחת כוחות הכיבוש וגרפו אדמות בשטח של 6 דונמים במטרה להרחיב את ההתנחלות המוקמה באזור.