דוח פלסטיני: הסלמה בתוכניות ההתנחלות של הכיבוש בגדה המערבית

אל-קודס הכבושה – סאנא

הלישכה הלאומית להגנה על האדמה ולהתנגדות להתנחלות השייכת לאש”ף מסרה כי שלטונות הכיבוש הישראלי ממשיכים בהפרת החלטות הלגיטימיות הבינ”ל, ובהשתלטות על שטחיהם של הפלסטינים בגדה המערבית, ובעקר בעיר אל-קודס הכבושה, תוך עדוד אמריקאי ברור לבצוע תוכניותיהם הקוליניאלסטיות.

סוכנות ו’פא צטטה את הלישכה שמסרה בדוח השבועי שלה כי תוכניות ההתנחלות של הכיבוש בגדה המערבית, כולל בכך בעיר אל-קודס הכבושה, נמשכות ללא הפסקה, והן מסלימות, בו בזמן שהממשלה הפלסטינית ממשיכה לקרוא לקהילה הבינ”ל לחייב את שלטונות הכיבוש במלוי אחרי החלטות הלגיטימיות הבינ”ל ובראשן ההחלטה 2334 הקוראת להפסקת ההתנחלות לאלתר.

הדוח הבהיר כי כוחות הכיבוש גרפו שטחיהם של הפלסטינים בעיירה אבו דיס שבדרום מזרח אל-קודס הכבושה, כדי לבציע תוכנית התנחלותית באזור הנמצא בין העיירות אבו דיס וג’בל אל-מוכבר, ששלטונות הכיבוש כבר הכריזו בשנת 2012 על ההשתלטות על שטחי הפלסטיניים להקמת 400 יחידות דיור.