הטמפרטורות גבוהות יותר מהממוצע ומזג האוויר שרבי באזורי הדרום המזרח והמדבר

דמשק – סאנא

הטמפרטורות עולות יותר מהממוצע בכ 5-3 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך .

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה קיצי חם יחסית ברוב האזורים ושרבי באזורי הדרום, המזרח והמדבר.

ינשבו רוחות מערביות קלות והים קל בגלים.