מבזקים

אשתייה .. העמקים חלק בלתי נפרד מהשטחים הפלסטיניים

אלקודס הכבושה – סאנא

ראש הממשלה הפלסטינית מוחמד אשתייה הדגיש כי אזור העמקים הכבוש הוא חלק בלתי נפרד מהשטחים הפלסטיניים, וכי הכרזתו של ראש ממשלת ישות הכיבוש הישראלית על כוונתו לספח אותו היא בטילה ומבוטלת.

סוכנות וופא ציטטה את אשתייה שאמר במהלך ישיבה לממשלה שהתכנסה בעיירה פסאייל כי אזור העמקים הוא חלק בלתי נפרד מהגיאוגרפיה הפלסטינית, ושטחו מהווה %28 משטחי הגדה, וכי הדיבורים על ספוחו הם מבוטלים ומגונים, והדגיש כי העם הפלסטיני הוא בעל ההחלטה היחיד בשטחו, והוא ימשיך במאבקו עד הסתלקותו של הכיבוש והקמת מדינתו העצמאית.

אשתייה קרא לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולתחשבן עם הבכירים הישראלים בשל הפרותיהם ופשעיהם נגד הפלסטינים.