הכוחות הישראליים הרסו שני מבני מגורים מזרחית לאלקודס

אלקודס – סאנא  

הכוחות הישראליים הרסו היום שני מבני מגורים מזרחית לאלקודס.

סוכנות וופא דיווחה כי הכוחות הישראליים בלווית כמה דחפורים פשטו על שכונת ראס אלבוסתאן בעיירה עיסוויה מזרחית לאלקודס, שם הרסו שני מבני מגורים פלסטיניים, וזאת במסגרת מדיניות הריסת הבתים הפלסטינים מטעם שלטונות הכיבוש הישראליים ובניגוד לחוקים הבינלאומיים שמדגישים את אי חוקיות ההתנחלות בשטחים הכבושים.

כוחות הכיבוש הורסים בתי הפלסטינים במסאפר יטא דרומית לחברון

כוחות הכיבוש הישראלי הרסו היום בתי הפלסטינים בכמה אזורים במסאפר יטא דרומית לחברון שבגדה המערבית.

סוכנות ו’פא מסרה על פי המתאם של הוועדות  העממיות והלאומיות המתנגדות לגדר הגזענית ולהתנחלות ראתב אל-ג’בור באומרו כי כוחות הכיבוש הרסו בתי הפלסטינים באזורי אל-מפקרה וח’לת א-דבע, וחיבלו רשת המיים מכפר תו’אני למסאפר יטא.

יש לציין כי כוחות הכיבוש מסלימים את תוקפנותם נגד אזורי מסאפר יטא מתוך ניתוק קווי המיים, עקירת עצים והריסת בתי הפלסטינים במטרה לגרשם מאדמותיהם ולהשתלט עליהן לקראת ייהודן.