ההתנגדות הלאומית הלבנונית הודיעה על הפלתו של מל”ט ישראלי בחורשות העיירה  ראמיה בדרום לבנון

ביירות – סאנא

ההתנגדות הלאומית הלבנונית הודיעה כי מל”ט ישראלי הופל לפנות בוקר כשהוא חצה את גבול פלסטין הכבושה עם לבנון לכיוון העיירה ראמיה בדרום לבנון. בהודעה של ההתנגדות הלאומית הלבנונית נאמר כי לוחמי ההתנגדות הפילו את המל”ט הישראלי בכלי הנשק המתאים, בפאתי העיירה ראמיה בדרום לבנון.